Independent scholar, cat addict, tattoo lover

Floor onderzoekt

In elke organisatie die sterke veranderingen doormaakt treden spanningen op tussen de wijze waarop de leiding de organisatie zelf graag ziet en uitdraagt en geluiden die degene die zijn oor op de werkvloer te luister legt, opvangt. Dergelijke spanningen kunnen, mits niet al te groot en tijdig geregistreerd, de koers die de leiding vaart bijstellen en het draagvlak voor de veranderingen op peil houden. Indien de tegenstellingen te groot zijn, dragen zij ook de kiem van de mislukking van het proces van vernieuwing in zich.

Literatuuronderzoek in het kader van EU fifth framework onderzoek Education and Training for Governance and Active Citizenship in Europe. Het onderzoek liet zien hoe in de publiciaties van Nederlandse academici de burger als handelende actor hetzij afwezig is hetzij als hinderlijk wordt beschreven.

Download het rapport.

Proefschrift, verdedigd in 2000, over de verschillen en overeenkomsten tussen wat bedrijfswetenschappers adviezen aan anderen (in hun publicaties en visiedocumenten) en de manier waarop ze zich over hun eigen organisatie uitlaten. 

Basten, F.M.R.C.  (2000). Metaforen en verhalen over organisatiewetenschap en onderwijsinnovatie. Een leergeschiedenis. Repro Press.

Pagina's