Independent scholar, cat addict, tattoo lover

“Een goede onderzoeker gedraagt zich niet als onderzoeker, hij ís het. Ook als er even niet op hem gelet wordt”, zo schrijven Oost en Markenhof. Promoveren is niet alleen een vak in de vingers krijgen, het vormt ook een identiteit; het gaat niet alleen om meer weten, het gaat ook om anders weten. Dat ‘anders weten’ verdwijnt uit het zicht wanneer een arbeidsmarkt verschijnt waarin kennis weliswaar gevraagd wordt, maar niet onderzocht. Dat zet de aansluiting van gepromoveerden als ‘anders wetenden’ op een niet-wetenschappelijke arbeidsmarkt behoorlijk op scherp. Hoe ziet de kloof tussen promoveren als transformatie tot wetenschapper en als voorbereiding op die arbeidsmarkt er uit?

Download het rapport van dit zwermonderzoek.

Basten (2013). Meer weten en anders weten. In Basten en Postel (red.) Te slim voor de arbeidsmarkt? een zwermonderzoek. Nijmegen: [campus]OrléoN.

Categorie: