Independent scholar, cat addict, tattoo lover

Wie in de wetenschap wil werken, moet pijn lijden. Dit lijden komt voort uit de transformatie tot wetenschapper, de moeite om ‘een van ons’ te blijven (ten koste van ‘een ander van ons’), de afwijzing door universiteit en bedrijfsleven, misschien zelfs wel de samenleving. Als we wetenschap, universiteit, arbeidsmarkt en samenleving opvatten als complexe systemen, dan kunnen we dus niet een verantwoordelijke partij of ideologie of God aanwijzen als de genius achter het verhaal van in - en uitsluiting. Kent de universiteit als instituut een vorm van sociaal sadisme, dat wil zeggen: is ze opzettelijk ingericht om mensen schade toe te brengen?

Download het rapport van dit zwermonderzoek.

Basten (2013). ‘Lijden aan wetenschap’. In Basten en Postel (red.) Te slim voor de arbeidsmarkt? een zwermonderzoek. Nijmegen: [campus]OrléoN.

Categorie: