Independent scholar, cat addict, tattoo lover

Ik heb voor narratieve sociologie een analyseinstrument ontworpen waarmee onderzoekers patronen in verhalen kunnen ontdekken. Om van individuele naar collectieve verhalen te komen, heb ik een systematiek ontwikkeld met een analyse van narratieven op drie niveaus. De eerste analyse betreft de inhoud van de verhalen (wat) en laat zien wat mensen belangrijk vinden. De tweede analyse is gericht op de entiteiten (personen, organisaties, dingen) die een rol spelen in de verhalen en legt de onderlinge posities en relaties bloot (wie). De derde analyse zoomt in op stijlfiguren en retorische middelen die mensen inzetten om de waarde van hun verhaal te verstevigen of af te zwakken (hoe). Op dit moment ben ik de reader voor deze laatste analysestap aan het schrijven; het voorwoord daarvan vind je hier.

Meer over de eerste vijf readers hierover lees je hier. Het hoofdstuk A multiple analyses approach for narrative sociology of everyday life (in het ebook Not Ever Absent: Storytelling in Arts, Culture and Identity Formation) geeft een algemener idee van narratieve sociologie en de door mij ontwikkelde analysesystematiek.